Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkursy na stanowisko wykładowcy na Wydziale Lekarskim w Katowicach

  • Kat. i Zakład Patomorfologii-starszy wykładowca
  • Klinika Ginekologii i Położnictwa Kat. Ginekologii i Położnictwa-3 etaty asystent
  • Klinika Neonatologii Kat. Ginekologii i Położnictwa-asystent
  • Kat. i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej-asystent
  • Kat. i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego-asystent
  • Kat. i Zakład Fizjologii- asystent


[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

Konkursy WLK


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzcenie - podstawowe miejsce pracy