Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

  • Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej - Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej
  • Studium Języków Obcych
  • Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej - Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
  • Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej
  • Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego


[Przesłano przez: A. Gil]
Konkursy