Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs stanowiska nauczycieli akademickich Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu:

Ogłoszenia WFzOML zip

 

[Przesłano przez: Sylwia Korpys]


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzcenie - podstawowe miejsce pracy