Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs stanowiska nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego w Katowicach:

Ogłoszenia WLK zip

 

[Przesłano przez: Ewa Wola, Zuzanna Pilszek]


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzcenie - podstawowe miejsce pracy