Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika

  • Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii


[Przesłano przez: Alicja Sigiel]

Konkurs