Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

  • Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

[Przesłano przez: Agnieszka Gil]

Konkurs