Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję Kierownika Zakładu Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety


[Przesłano przez: Rafał Kucharski]

Konkurs