Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika 

Kliniki Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii
Kliniki Chirurgii Onkologicznej


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]