Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

- Zakładu Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii,
- Zakładu Filozofii i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych,
- Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii,
- Zakładu Anestezjologii Klinicznej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Informacja o zmianie ogłoszenia,
- Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety - Informacja o zmianie ogłoszenia,
- Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii


[Przesłano przez: Rafał Kucharski]