Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Studium Doktoranckiego


[Przesłano przez: Elżbieta Kaczmarek-Konieczny]

Konkurs