Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Katedry Fizjoterapii.


[Przesłano przez: Rafał Kucharski]

Konkurs