Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Kinezjologii Katedry Fizjoterapii.


[Przesłano przez: Rafał Kucharski]

Konkurs