Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję Kierownika:
· Zakładu Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii.
· Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii.

[Przesłano przez: Rafał Kucharski]