Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Proteomiki.

[Przesłano przez: Elżbieta Kaczmarek-Konieczny]

Konkurs