Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia Katedry Zdrowia Środowiskowego

[Przesłano przez: Barbara Kozak]

Konkurs