Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na kierownika:

[Przesłano przez: Alicja Sigiel]