Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]