Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki


[Przesłano przez: Karolina Holeczek]

Konkurs