Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

  • Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
  • Kklinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii
  • Zakład Medycyny Ratunkowej


[Przesłano przez: A. Gil]

Konkursy