Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Katedra i Klinika Rehabilitacji.


[Przesłano przez: Aleksandra Krętosz]

Konkurs