Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkursy na funkcję kierownika:

  • Katedry i Zakładu Żywności i Żywienia,
  • Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii,
  • Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej,
  • Zakładu Historii Medycyny i Farmacji Katedry Nauk Społecznych, Katedry Nauk Społecznych.


[Przesłano przez: Elżbieta Kaczmarek-Konieczny]

Konkursy