Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii.


[Przesłano przez: Lucyna Krupa]

Konkurs