Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na jedno stanowisko wykładowcy w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.


[Przesłano przez: Anna Kuc]

Konkurs

FORMULARZE:

  • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie  
  • Oświadczenie - podstawowe miejsce pracy
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych
  • Wzór - oświadczenie - art. 118 ustawy PoSW - nepotyzm nauczyciele
  • Wzór - oświadczenie art. 109 ustawy PoSW