Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na jedno stanowisko adiunkta w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu.


[Przesłano przez: Anna Kuc]

Konkurs

FORMULARZE:

  • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie  
  • Oświadczenie - podstawowe miejsce pracy
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych
  • Wzór - oświadczenie - art. 118 ustawy PoSW - nepotyzm nauczyciele
  • Wzór - oświadczenie art. 109 ustawy PoSW