Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Katedry Chorób Wewnętrznych.


[Przesłano przez: Anna Chomik]

Konkurs