Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii.


[Przesłano przez: Anna Chomik]

Konkurs