Odwołanie
konkursu na jedno stanowisko starszego wykładowcy
w Zakładzie Higieny Komunalnej i Nadzoru Sanitarnego
Katedry Toksykologii i Uzależnień
Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uprzejmie informuję, że z dniem 29.07.2014 r. odwołuję prowadzone w Uczelni postępowanie konkursowe, na jedno stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Higieny Komunalnej i Nadzoru Sanitarnego Katedry Toksykologii i Uzależnień Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z dnia 27.06.2014 r., znak: RP-1118-/6/ 2/2014.

         

   R E K T O R

   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki