Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego.


[Przesłano przez: Elżbieta Kaczmarek-Konieczny ] 

Konkurs