Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

Informujemy iż z dniem 22 lipca 2021 r.,
publikacje nowych ofert pracy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zamieszczane będą jedynie w BIP

 


Praca w sum

Oferta Pracy Nr  24/2021

 

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko typu post doc (1 etat)

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinie nauki farmaceutyczne) lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinie nauki fizyczne lub chemiczne). Stopień musi być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia- wysoka ocena pracy doktorskiej
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, silna motywacja, kreatywność
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu pomiarów z wykorzystaniem metod spektroskopowych (oraz ewentualnie technik obrazowania molekularnego), jak i interpretacji uzyskanych wyników badań
 • umiejętność wykonywania obliczeń DFT oraz symulacji dynamiki molekularnej będzie dodatkowym atutem


Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej, prof. SUM w ramach realizacji projektu SONATA BIS zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w farmaceutycznych substancjach aktywnych (APIs) z II lub IV grupy systemu Klasyfikacji Biofarmaceutycznej (BCS) oraz układach binarnych API-substancja pomocnicza (sacharyd modyfikowany) w różnych warunkach temperatury i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post doc należało będzie przede wszystkim prowadzenie pomiarów z wykorzystaniem różnych metod spektroskopowych (i technik obrazowania molekularnego) na substancjach aktywnych i mieszaninach binarnych API-sacharyd modyfikowany, ewentualnie obliczeń DFT i symulacji dynamiki molekularnej. Będzie ona również zobowiązana do analizy uzyskanych wyników badań, przygotowywania na ich podstawie raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 10.09.2021 r., 23:59

Forma składania ofert: pocztą/pocztą elektroniczną

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na okres 17 miesięcy.
 • Wynagrodzenie w wysokości 8650 PLN brutto/miesiąc.


Dodatkowe informacje
:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem,
 • Curriculum Vitae kandydata,
 • Podpisane oświadczenie RODO stanowiące załącznik do zapytania,
 • Informację o dorobku naukowym (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne),
 • Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • Co najmniej jeden list referencyjny.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1˚ Ocena wskazanej powyżej dokumentacji Kandydatów.
2˚ Rozmowy kwalifikacyjna.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną do dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej, prof. SUM (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
:
http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/6299-projekt-sum-z-dofinansowaniem-w-ramach-konkursu-narodowego-centrum-nauki-sonata-bis lub kontaktując się z Kierownikiem Projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Oferta nr 24
RODO - oświadczenie kandydata

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.