Oferta Pracy Nr  23/2021

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- samodzielny referent

Miejsce wykonywania pracy:
Sekcja ds. Rekrutacji i Świadczeń dla Studentów

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :

  1. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów i doktorantów:
    - prowadzenie postępowania oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania pomocy materialnej,
    - przyznawanie i rozliczanie stypendiów oraz zapomóg,
  2. okresowe przygotowywanie danych dla GUS,
  3. prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji na studia,
  4. przygotowywania projektów umów, porozumień i innych dokumentów, w tym wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w zakresie spraw realizowanych merytorycznie przez Sekcję, sprawozdawczość w ramach realizacji zadań w zakresie przekazywanych informacji do systemu POL-on,

 
Oferta nr 23