Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika
Kliniki Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii i Radioterapii

[Przesłano przez: Rozwój Kadry]

Konkurs