Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 03.02.2021 r.

Termin składania ofert : 05.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 10.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 7

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: mgr Edyta Kroczek, mgr Wojciech Kroczek

Uzasadnienie:
Kandydaci mgr Edyta Kroczek, mgr Wojciech Kroczek spełniają wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa zarekomendowała Panią mgr Edytę Kroczek i Pana mgr Wojciecha Kroczka do zatrudnienia na stanowisko asystenta dydaktycznego w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Małgorzata Zając]