Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta badawczo-dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 25.01.2021 r.

Termin składania ofert : 24.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 16.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. Paweł Kosior

Uzasadnienie:
Pan lek. Paweł Kosior spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła rekomendować kandydata do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]