Informacja o wynikach konkursów
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta badawczo-dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 21.01.2021 r.

Termin składania ofert : 21.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 26.02.2021 r.

Ilość kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. dent. Monika Nitsze-Wierzba

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymogi określone warunkami konkursu. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje Panią lek. dent. Monikę Nitsze-Wierzbę do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]