Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: profesora SUM badawczo- dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 18.12.2020 r.

Termin składania ofert : 18.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 29.01.2021 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski

Uzasadnienie:
Pan dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła rekomendować kandydata do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]