Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Konkurs na dwa stanowiska: lektora

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Studiu Języków Obcych Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 15.11.2020 r.

Termin składania ofert : 15.12.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 18.01.2021 r.

Liczba kandydatów: 13

Pozytywnie zaopiniowano kandydatki: mgr Maria Maciejczyk, mgr Kaja Gumińska

Uzasadnienie: kandydatki spełniają wymogi określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa rekomenduje Panią mgr Marię Maciejczyk oraz Panią mgr Kaję Gumińską do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.