Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Konkurs na stanowisko: asystenta badawczo - dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 12.10.2020 r.

Termin składania ofert: 12.11.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 18.11.2020 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydatkę: lek. dent. Agnieszka Balicz

Uzasadnienie: kandydatka spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa rekomenduje Panią lek. dent. Agnieszkę Balicz do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.