Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na pierwsze i drugie stanowisko asystenta dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

 

Oferta na pierwsze stanowisko asystenta dydaktycznego 
Oferta na drugie stanowisko asystenta dydaktycznego

 

[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]