Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- samodzielny referent

Miejsce wykonywania pracy:
Sekcja ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, biuro przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :
1) prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat i rozliczeń finansowych za te postępowania,
2) obsługa Rad nadających stopnie w SUM w zakresie prowadzonych przez pracownika spraw oraz Komisji powołanych w tych postępowaniach,
3) realizacja działań związanych z zabezpieczeniem warunków do wypisywania i wydawania druków dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego,
4) przygotowywania projektów decyzji, umów, porozumień i innych dokumentów, w tym wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w zakresie spraw realizowanych merytorycznie przez Sekcję,
5) sprawozdawczość w ramach realizacji zadań w zakresie przekazywanych informacji do systemu POL-on, BIP, Płatnik.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo,
- co najmniej dwuletni staż pracy w instytucji/-ach, gdzie kandydat/-ka realizował/-a postępowania administracyjne,
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, rzetelność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 września 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon] 

Oferta 26