Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.Nazwa jednostki: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Nazwa stanowiska: magistrant-stypendysta (student IV roku jednolitych studiów magisterskich lub I roku studiów drugiego stopnia - rok akademicki 2020/2021)

Wymagania:
• licencjat lub ukończony III rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych
• motywacja do pracy naukowej, umiejętność podejmowania samodzielnej pracy badawczej, formułowania hipotez i wykonywania doświadczeń
• znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Excel, Adobe, Graph Pad Prism)
• udokumentowana znajomość języka angielskiego
• znajomość podstawowych metod biologii molekularnej (oczyszczanie DNA i RNA, PCR, real-time PCR)
• znajomość podstaw teoretycznych mikrobiologii bakterii beztlenowych

PONIŻSZE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWNOŚCI (NIEWYMAGANE) BĘDĄ DODATKOWYM ATUTEM
• udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe)
• znajomość metod hodowli komórek
• znajomość podstawowych metod biochemii białek (oczyszczanie białek z bakterii, analiza aktywności enzymów bakteryjnych)
• praktyczna znajomość metod: western blot, ELISA

Opis zadań:
Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-15-NZ2 „Polimorfizm G231N, E232T, N235D genu deiminazy peptydyloargininowej P. gingivalis: nowy czynnik wirulencji i rokowania zapalenia przyzębia”

Przewidziane dla stypendysty(ki) zadania badawcze będą obejmować:
genotypowanie szczepów klinicznych P. gingivalis, przygotowanie mutantów laboratoryjnych P. gingivalis, oczyszczanie białka deiminazy peptydyloargininowej z uzyskanych mutantów, wykonanie analiz biochemicznych mutantów P. gingivalis z wprowadzoną mutacją w genie deiminazy peptydyloargininowej oraz badań biochemicznych zmutowanej wersji tego białka oczyszczonego z mutantów, badania wirulencji uzyskanych mutantów P. gingivalis, opracowanie wyników z przeprowadzonych badań i ich prezentację na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 września 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: 3 miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia do 28 miesięcy


Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu proszone są o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule OPUS MAGISTRANT) następujących dokumentów:
1. List motywacyjny (podanie)
2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub III roku jednolitych studiów magisterskich (kierunek biologia, biotechnologia lub pokrewny)
3. Życiorys z listą dotychczasowego dorobku (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbytych stażach i praktykach naukowych, uzyskanych nagrodach, stypendiach i wyróżnieniach) – będzie dodatkowym atutem
4. Dane kontaktowe 2 osób mogących udzielić informacji o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej (opiekunów naukowych, etc.)
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie stypendium dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000).
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów rekrutacji, zostaną drogą e-mailową zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2020 roku.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany wybranym kandydatom indywidualnie.

 

 

[Przesłano przez: Agnieszka Gębka]

Konkurs

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.