Nazwa jednostki: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:
• posiadanie tytułu magistra w zakresie biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych
• pozytywny wynik rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych; w pierwszej kolejności będą rozpatrywane kandydatury uczestników Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe)
• motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania i testowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń oraz analizowania ich wyników
• znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Excel, Adobe, Graph Pad Prism)
• udokumentowana znajomość języka angielskiego
• znajomość podstawowych metod biologii molekularnej (oczyszczanie DNA i RNA, PCR, real-time PCR, badania i analiza sekwencji genów)
• znajomość metod hodowli linii komórkowych
• znajomość podstaw teoretycznych i praktycznych mikrobiologii bakterii beztlenowych

PONIŻSZE UMIEJĘTNOŚCI (NIEWYMAGANE) BĘDĄ DODATKOWYM ATUTEM

• znajomość podstawowych metod biochemii białek (produkcja białek rekombinowanych, oczyszczanie białek z bakterii, analiza aktywności enzymów bakteryjnych)
• praktyczna znajomość metod: western blot, cytometria przepływowa, ELISA, mikroskopia fluorescencyjna

Opis zadań:
Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-15-NZ2 „Polimorfizm G231N, E232T, N235D genu deiminazy peptydyloargininowej P. gingivalis: nowy czynnik wirulencji i rokowania zapalenia przyzębia”

Przewidziane dla stypendysty(ki) zadania badawcze będą obejmować:
genotypowanie szczepów klinicznych P. gingivalis, przygotowanie mutantów laboratoryjnych P. gingivalis, oczyszczanie białka deiminazy peptydyloargininowej z uzyskanych mutantów, wykonanie analiz biochemicznych mutantów P. gingivalis z wprowadzoną mutacją w genie deiminazy peptydyloargininowej oraz badań biochemicznych zmutowanej wersji tego białka oczyszczonego z mutantów, badania wirulencji uzyskanych mutantów P. gingivalis, opracowanie wyników z przeprowadzonych badań i ich prezentację na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 września 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: 3 miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia do 28 miesięcy

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu proszone są o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule OPUS DOKTORANT) następujących dokumentów:
1. List motywacyjny (podanie)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (kierunek biologia, biotechnologia lub pokrewny)
3. Dokument poświadczający status doktoranta (preferencyjnie Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
4. Życiorys z listą dotychczasowego dorobku (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbytych stażach i praktykach naukowych, uzyskanych nagrodach, stypendiach i wyróżnieniach)
5. Dane kontaktowe 2 osób mogących udzielić informacji o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej (opiekunów naukowych, etc.)
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie stypendium dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000).
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów rekrutacji, zostaną drogą e-mailową zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2020 roku.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany wybranym kandydatom indywidualnie.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 

[Przesłano przez: Agnieszka Gębka]

Konkurs