Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: magistrant - stypendysta
Wymagania:
- student 4 roku studiów na Kierunku Farmacja,
- kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:
Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w układach złożonych z substancji aktywnej
(z II lub IV klasy BCS) i sacharydu modyfikowanego w różnych warunkach temperatury
i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.

Do zadań magistranta-stypendysty będzie należało prowadzenie pomiarów dielektrycznych
w ciśnieniu atmosferycznym (p=0.1 MPa), jak również w warunkach wysokiej kompresji (do 600 MPa) na wybranych substancji aktywnych (APIs), a także sacharydach modyfikowanych. Stypendysta (k/m) będzie również zobowiązany do analizy danych eksperymentalnych oraz przygotowywania na podstawie wyników przeprowadzonych badań comiesięcznych raportów.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 24 lipiec 2020, 23:59
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną
Warunki zatrudnienia: Magistrant – stypendysta będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, w okresie 10 miesięcy (od 1 października 2020 r. do 30 lipca 2021 r). Udział w projekcie jest powiązany z realizacją pracy magisterskiej.

Dodatkowe informacje:
Kandydaci powinni przesłać drogą elektroniczną na adres Kierownika Projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) następujące dokumenty:
1. CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych.
2. List motywacyjny.
3. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów
i ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach, wystąpienia konferencyjne).
4. Oświadczenie (w załączniku).

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1˚ Ocena wskazanej powyżej dokumentacji Kandydatów.
2˚ Rozmowy kwalifikacyjna.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne.

Konkurs