Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa.

[Przesłano przez: Lucyna Krupa]

Konkurs