Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach  


[Przesłano przez: Ewa Wola]

Konkurs