OFERTA PRACY Nr 4/2020

Miejsce pracy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Centrum Transferu Technologii
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy: umowa na czas trwania projektu do31.08.2021 r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Stanowisko: edukator terenowy

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie, licencjackie na Kierunku Zdrowie Publiczne;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność interpersonalne,

Wymagana wiedza z zakresu następujących obszarów:
• modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych,
• metody komunikacji w celu prowadzenia edukacji zdrowotnej na szczeblu indywidualnym oraz zbiorowym, technik behawioralnych, prowadzących do zmiany zachowań zdrowotnych, komunikowania ryzyka zdrowotnego oraz zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
• rodzajów profilaktyki, opracowania programów zdrowotnych oraz prowadzenia kampanii społecznych w tym zakresie, znajomość zasad ewaluacji programów zdrowotnych,
• znajomość podstawowych technologii informacyjnych i informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia,

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 4