Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu 


[Przesłano przez: Grażyna Waler]

Konkurs