Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach

Kat i Kl Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej- asystent badawczo-dydaktyczny
Kat i Kl. Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - asystent dydaktyczny
Kat i Kl. Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii- asystent badawczo-dydaktyczny
Kat i Zakł. Medycyny Ratunkowej - asystent dydaktyczny
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii-asystent badawczo-dydaktyczny
Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii-asystent badawczo-dydaktyczny
Klinika Psychiatrii i Psychot. Kat. Psych. i Psych. - asystent dydaktyczny
Oddz.Kl.Psych. i Psych. Wieku Rozwoj. Kat. Psych. i Psych. - asystent dydaktyczny
Zakł. Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii III Kat. Kardiologii- asystent badawczo-dydaktyczny
Zakł. Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii III Kat. Kardiologii- drugie stanowisko asystent badawczo-dydaktyczny
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki- asystent badawczo-dydaktyczny


[Przesłano przez: Ewa Wola; Zuzanna Pilszek ]

Konkursy WNMK

Wyniki konkursów WNMK