Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej - adiunkt b-d
Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryn - 2x asystent b-d
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka - asystent b-d 
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - asystent dydaktyczny x 2
Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - asystent dydaktyczny


[Przesłano przez: Katarzyna Mika,Grażyna Waler]

Konkursy WNMZ
Wyniki Konkursu WNMZ