OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- starszy technik
Miejsce wykonywania pracy: 
- Zakład Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
41-205 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony 
Wymiar czasu pracy: 
- pełny etat
Opis stanowiska pracy :
- obsługa administracyjna sekretariatu Zakładu, tj. prowadzenie dokumentacji, korespondencji, archiwizowanie dokumentów, sporządzanie zapotrzebowań na sprzęt, odczynniki, materiały biurowe,
- przygotowanie sal ćwiczeniowych i pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć dla studentów,
- pomoc w przygotowaniu materiałów do ćwiczeń i testów zaliczeniowych dla studentów, sporządzanie kserokopii materiałów dydaktycznych, sporządzanie i archiwizacja kart studentów,


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 39