• 36 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii
  • 37 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
  • 38 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta (bad.-dyd.) w Kat. i O. Klin. Kard.Transplant.Chir.Nacz.i End.
  • 39 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Katedrze i Klinice Neurologii
  • 40 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (bad.-dyd.) w Klinice Onkologii
  • 41 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Zakładzie Protetyki Stomatologii


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Wyniki